MEDLEMSKAP

 

Medlemskap i Min Geaidnu erhålles genom att betala in medlemsavgiften på nedan angivna konto samt meddela namn, adress, telefon & epost till styrelse@mg.dinstudio.se

 

Medlemsavgift 50 kronor

Bankgiro 5732-0988

  

Medlemskap för person/personer som lämnat partiet av någon orsak eller blivit utesluten men önskar att bli medlem igen: För dessa personer gäller att en skriver till partiet och förklarar på vilken grund en vill bli medlem igen. Styrelsen behandlar därefter ansökan om medlemskap.

Uppdaterad 160205