Motioner skrivna av Min Geaidnu, Mijá Gäjnno, Mijjen Geajno

Genom åren har vi författat många motioner och flera av dessa har vi även fått igenom i Sametinget.

Alla motioner är ännu inte implementerade och några väntar ännu på att bli behandlade.

Vi har försökt att samla några av våra motioner under de ämnesrubriker som finns under fliken.