Samisk slöjd och konsthantverk / Duodji ja dáida

Duodji är en mycket viktig del av vår kultur, både som kulturbärare och som näring.

Den samiska slöjden, konsthanverket och ornamentiken hör till vår identitet. I slöjden finns kunskap om vår kultur, som hur material hämtas, bearbetas och används, hur den ser olika ut för olika områden och släkter. Även delar av de samiska språkens mångfald finns bevarade i slöjden. Slöjdens fortlevnad och kunskapsöverföring är en förutsättning för vår kulturella utveckling.

Nulägesbeskrivning/så här ser det ut:

Vår traditionella samiska slöjd, mönster och tillverkningsmetoder kopieras och exploateras av andra.

Kopior och falsk duodji finns i stor omfattning på marknaden och utgör ett hot mot vår kultur.

Kopior och falsk duodji innebär en stor ekonomisk förlust för slöjdare och konsthantverkare.

I assimileringens och kolonisationens fotspår bryts kunskapsöverföringen av duodji från äldre generationer till yngre. Alla samiska barn har idag inte möjligheten att lära sig denna viktiga del av vår samiska kultur.

Vi har idag en lägre utbildningsnivå i Duodji och konsthanverk än övriga samhället.

Så här ska vi göra:

  • Samisk traditionell slöjd och konsthantverk, traditionella mönster samt tillverkningsmetoder skall skyddas i lag.
  • Det ska vara förbjudet att tillverka och försälja falsk duodji.
  • En högre utbildning, bachelorutbildning i duodji ska etableras.
  • Samiskt kvalitetssigill för duodji och konsthantverk bör utformas till dagens behov för samiska slöjdare och konsthantverkare.
  • Startstöd för nya slöjdare och investeringsstöd ska finnas och vara anpassade till Duodjiföretagare.
  • Duodji-undervisning ska finnas för alla samiska barn.
  • Medel ska tillgängliggöras för att finansiera företagsutveckling och insatser för barn och ungdomar avseende duodji. Medel bör även tillgängliggöras för att vidareutveckla samiskt konsthantverk.