Samiska barn och ungdomar

Våra barn och ungdomar är vår framtid och deras välmående är avgörande för vårt folks välmående. Våra barn och ungdomars identitet, kunskap och framtidsmöjligheter påverkas i hög grad av det omgivande majoritetssamhället. För att deras möjligheter ska vara på lika nivå med övriga samhällets barn och ungdomar, behöver det samiska samhället förstärkas och vår kulturs status höjas. Undervisning i samiska språk och kultur måste garanteras för alla samiska barn och unga, oavsett var de bor. Det ska inte vara upp till enskilda föräldrar att ensamma föra en kamp i kommuner för att deras barn ska få ta del av sitt folks språk och kultur.

Så här ska vi göra:

 • Alla samiska barn och ungdomar ska få fullgod undervisning i samiska språk och vår kultur.
 • Alla samiska barn ska erbjudas undervisning i duodji.
 • Alla samiska barn ska ha tillgång till bra läromedel. Sametinget ska även arbeta för framtagning av ljudböcker, appar, nätbaserade spel och program som stimulerar till ökad inlärning.
 • Särskilt stöd ska tillgängliggöras för framställning av samiska pedagogiska hjälpmedel/lekar för barn.
 • Alla samiska ungdomars delaktighet i det samiska lokalsamhället ska stärkas.
 • Större utbildningsmöjligheter för ungdomar inom traditionella näringar kopplat till natur- och miljövård, traditionell kunskap, samisk naturfilosofi, Samisk mat och förädlingsföretagande, högre slöjdutbildning m.m.
 • Mer organisationsstöd till samiska ungdomsorganisationer och medel till ungdomsprojekt för att bl a skapa nya och fler mötesplatser för samiska barn- och ungdomar, där gemenskap och självkänsla stärks.
 • FN:s Barnkonvention ska genomföras för samiska barn och ungdomar.
 • Ungdomsrådets roll i Sametinget ska tydliggöras och utvecklas.
 • Barnombudsmannens rapport om samiska barn och ungdomar ska följas upp.
 • Den samiska ungdomens medbestämmande och inflytande i Sametingets politik ska utökas.
 • Barn och ungdomar ska prioriteras i Sametingets arbete i Samiskt Parlamentariskt Råd, bl.a. genom att resolutionerna från SPR:s ungdomskonferenser ska följas upp genom aktivitet.
 • Sametinget ska tillgängliggöra medel för att finansiera stipendier till lärare i samiska och till samisk språkutbildning.

 

Mer om vad vi vill göra för barn och unga när det gäller språk och undervisning kan du läsa om i vår språkpolitik, se fliken under ”Val 2017” här i vänstermenyn.